pyra

Neškôlka pomáha VIII

Dnes to bude o rodine, priateľoch líšky Letošky, o rozpúšťaní a výrobe prírodných kamošov.

Neškôlka pomáha VII

Dnes to bude o troch psíkoch, semienku, hľadaní v lese a kamenných vežiach.

Neškôlka pomáha VI

Dnes to bude o Líške Letoške, hmyze, domove pre zvieratká a chutnej prírode.

Neškôlka pomáha V

Dnes to bude o lodiach, zvedavých psíkoch, rastlinách a o prechádzke v zoo.

Neškôlka pomáha IV.

Dnes to bude o živloch, sopkách, rastlinách a nedokončených vetách.

Neškôlka pomáha III.

Dnes to bude o pohybe, premenách, vtáčikoch a hľadaní.