Mesiac: máj 2020

Neškôlka pomáha VIII

Dnes to bude o rodine, priateľoch líšky Letošky, o rozpúšťaní a výrobe prírodných kamošov.

Neškôlka pomáha VII

Dnes to bude o troch psíkoch, semienku, hľadaní v lese a kamenných vežiach.

Neškôlka pomáha VI

Dnes to bude o Líške Letoške, hmyze, domove pre zvieratká a chutnej prírode.